luatdoanhnghiep.vn

 
 
Vị trí truy cập: Các Vấn Đề Thuế Thuế TNCN Từ Bản Quyền
 
 

 
 
 
 

Thuế TNCN Từ Bản Quyền


Đối tượng nộp thuế bao gồm:

·         Cá nhân cư trú

·         Cá nhân không cư trú

Khái niệm về cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú:

·         Cá nhân cư trú: Là cá nhân đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

o        Cá nhân có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến VN.

o        Cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Vn như: có nơi để đăng ký thường trú, có thẻ thường trú thẻ tạm trú do BCA cấp hoặc có thuê nhà để ở từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.

·         Cá nhân không cư trú: Là người không đáp ứng điều kiện nêu trên

Tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền không có khác biệt giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

 

I. Thu nhập từ bản quyền: Thu nhập cá nhân nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng được bảo hộ theo qui định của Luật sở hữu trí tuệ và Luật chuyển giao công nghệ.

II. Căn cứ tính thuế:

 

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

 

- Thu nhập tính thuế: là phần vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng

- Thời điểm xác định thu nhập: Trả tiền bản quyền

 

III. Kỳ tính thuế

 

Theo từng lần phát sinh thu nhập: Đ/v TN từ đầu tư vốn; TN từ chuyển nhượng vốn; TN từ chuyển nhượng BĐS; TN từ trúng thưởng; TN từ bản quyền; TN từ nhượng quyền thương mại; TN từ thừa kế, TN từ quà tặng.

-------------------------------------------------

 

 
 
 
 

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn biết webbsite qua kênh nào dưới đây ?

Các kết quả

Liên Hệ