luatdoanhnghiep.vn

 
 
Vị trí truy cập: Các Vấn Đề Thuế Thuế TNCN Từ Thu Nhập Thừa Kế
 
 

 
 
 
 

Thuế TNCN Từ Thu Nhập Thừa Kế

Đối tượng nộp thuế bao gồm:

  • Cá nhân cư trú
  • Cá nhân không cư trú

Khái niệm về cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú:

  • Cá nhân cư trú: Là cá nhân đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

o        Cá nhân có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến VN.

o        Cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Vn như: có nơi để đăng ký thường trú, có thẻ thường trú thẻ tạm trú do BCA cấp hoặc có thuê nhà để ở từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.

  • Cá nhân không cư trú: Là người không đáp ứng điều kiện nêu trên

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế không có khác biệt giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

I. Thu nhập từ thừa kế:

Thu nhập của cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo qui định của PL về tài sản thừa kế về chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký (không đề cập đến tài sản khác không phải đăng ký)

II. Căn cứ tính thuế:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

· Thu nhập tính thuế: là phần vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận

· Thời điểm xác định thu nhập: làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc sử dụng

III. Kỳ tính thuế

Theo từng lần phát sinh thu nhập: Đ/v TN từ đầu tư vốn; TN từ chuyển nhượng vốn; TN từ chuyển nhượng BĐS; TN từ trúng thưởng; TN từ bản quyền; TN từ nhượng quyền thương mại; TN từ thừa kế, TN từ quà tặng.

IV. Hướng dẫn bổ sung theo Thông tư 62/2009/TT-BTC:

(Ngày hiệu lực của Thông tư số 62: sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho các khoản thu nhập phát sinh từ ngày 1/1/2009. )

1. Thay thế mẫu số 11/KK/TNCN theo Thông tư số 84 bằng mẫu số 11/KK/TNCN theo Thông tư số 62 đ/v chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế, quà tặng là BĐS.

2. Thời hạn nộp thuế đ/v chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế, chuyển nhượng vốn góp là ngày ghi trên thông báo nộp thuế nhưng chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thuế.

--------------------------------------------------------------
 
 
 
 

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn biết webbsite qua kênh nào dưới đây ?

Các kết quả

Liên Hệ