luatdoanhnghiep.vn

 
 
Vị trí truy cập: Hổ Trợ Doanh Nghiệp Đăng Ký Hoạt Động Cơ Sở Dạy Nghề
 
 

 
 
 
 

Đăng Ký hoạt Động Cơ Sở Dạy nghề

▪ Đối tượng áp dụng: 
1. Trường Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề: Đăng ký dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên chương trình không chính quy.
2. Trung tâm dạy nghề; doanh nghiệp, cơ sở giáo dục khác, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp có dạy nghề: Đăng ký dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên chương trình không chính quy.
* Các đối tượng nêu tại mục 1 và 2 trên đây bao gồm các đơn vị công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài.
* Các Trường Cao đẳng nghề; Đại học, Cao đẳng có dạy nghề đăng ký tại Tổng cục Dạy nghề (cho mọi trình độ đào tạo)
 
▪ Tài liệu cần thiết:
 
THÀNH PHẦN HỒ SƠ GỒM:
1.  Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề: Mẫu số 1
2.  Bản sao Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập đơn vị
* Đối với đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài : Bản sao Giấy phép/Giấy chứng nhận  đầu tư hoặc Quyết định cho phép thành lập đơn vị.
* Đối với doanh nghiệp (trong nước): Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.         
3.  Báo cáo thực trạng về một số điều kiện bảo đảm cho hoạt động dạy nghề. (Theo đúng mẫu dành cho Trường TCN, TTDN; hoặc mẫu dành cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức, đơn vị khác có dạy nghề):
Mẫu số 2: Dành cho trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
Mẫu số 3: Dành cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức, đơn vị khác có dạy nghề
4.  Bảng kê (tổng hợp) cơ sở vật chất: Mẫu CSVC
5.  Bản sao Điều lệ, Quy chế đơn vị, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
* Đối với các doanh nghiệp: Quy chế hoặc Nội quy hoạt động dạy nghề: Mẫu NQ
6.  Chương trình dạy nghề chi tiết có phê duyệt của Trưởng đơn vị.
(Đối với chương trình trung cấp nghề được xây dựng theo chương trình khung do Bộ ban hành, chỉ cần nộp phần tự chọn.): Mẫu chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Đối với chương trình sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên chương trình không chính quy: Theo mẫu CTSCN-TX   
7.  Bản sao Quyết định bổ nhiệm hoặc Quyết định công nhận hiệu trưởng, giám đốc, trưởng đơn vị; hoặc văn bản của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị doanh nghiệp cử người phụ trách quản lý dạy nghề.
(Không áp dụng đối với Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề do UBND Tp Hồ Chí Minh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập và doanh nghiệp mà giám đốc trực tiếp phụ trách quản lý dạy nghề).            
8.  Lý lịch của cán bộ nêu tại loại hồ sơ số 7 trên đây: Mẫu 2C/BNV-2008
9.  Danh sách (tổng hợp) cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia dạy nghề: Mẫu DS
10. Bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan của cán bộ, giáo viên có tên trong loại hồ sơ số 9 trên đây.
* Đối với cán bộ phụ trách (không phải chủ đầu tư) và giáo viên là người nước ngoài : Kèm thêm bản sao Giấy phép lao động có giá trị trong thời hạn phù hợp thời gian tham gia quản lý và đào tạo.                                  
11. Giấy chứng nhận sức khỏe của giáo viên đối với nghề có yêu cầu: Mẫu của cơ quan Y tế quận, huyện; bệnh viện
12. Bản sao một trong các loại giấy tờ sau đối với cơ sở vật chất, công trình xây dựng của đơn vị :
-  Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất – sở hữu nhà của đơn vị.
-  Giấy Chứng nhận hoàn thành công trình xây dựng (đối với công trình xây dựng mới).
-  Quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao quyền sử dụng công trình cho đơn vị để thực hiện nhiệm vụ đào tạo.
-  Hợp đồng thuê nhà, công trình (có công chứng), ghi rõ mục đích làm cơ sở đào tạo.        
13. Bản đăng ký học phí dự kiến (có phần phân tích học phí)
(Không áp dụng đối với chương trình trung cấp nghề của các trường công lập): Mẫu HP
14. Văn bản của Bộ chuyên ngành liên quan xác nhận đủ điều kiện để dạy các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sỹ.                                                      
15. Văn bản kết luận và đề nghị của Phòng Lao động – TBXH quận,  huyện (đối với trường hợp cơ sở dạy nghề đăng ký tại Phòng Lao động – TBXH quận, huyện).
                                                                        
Lưu ý về các loại hồ sơ giấy tờ trên đây :
* Các bản sao y phải có chứng thực sao y.
* Các văn bản tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch sang tiếng Việt có công chứng
  
▪ Qui trình giải quyết:
 
 
- Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại mục các tài liệu cần thiết
- Nộp hồ sơ
- Nhận giấy biên nhận hồ sơ
- Mang theo giấy biên nhận đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ Tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh - số 159 Pasteur phường 6 quận 3 theo thời gian hẹn trên giấy biên nhận.
 
▪ Lệ phí: Không
 
▪ Thời gian:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
▪ Căn cứ pháp lý:
 
 
-  Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hôi.
-  Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề
- Công văn số 3166/LĐTBXH-DN ngày 29/4/2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn đăng ký hoạt động dạy nghề.
 
▪ Địa điểm tiếp nhận:
 
- Đối với doanh nghiệp do thành phố, quận, huyện cấp đăng ký kinh doanh; tổ chức, đơn vị thuộc quận, huyện, có quy mô đào tạo dưới 50 học viên/khoá: Nộp hồ sơ tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi đơn vị tổ chức dạy nghề.
- Các đơn vị khác: nộp hồ sơ tại Tổ Tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh - số 159 Pasteur phường 6 quận 3
 
Ø           HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THAM KHẢO
Ø           GIẤY TỜ CẦN BỔ SUNG

 

 
 
 
 

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn biết webbsite qua kênh nào dưới đây ?

Các kết quả

Liên Hệ