luatdoanhnghiep.vn

 
 
Vị trí truy cập: Dịch Vụ Kế Toán -Thuế Thủ Tục Hoàn Thuế
 
 

Thủ tục hoàn thuế

1. Điều kiện hoàn thuế GTGT: không thay đổi

Nguyên tắc chung

- Là DN nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;

- Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra trong 3 tháng liên tục;

- Hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư mới, được hoàn thuế nếu đầu vào từ 200 triệu đồng trở lên;

- Hàng hóa, dịch vụ XK được hoàn thuế hàng tháng nếu thuế đầu vào trên 200 triệu đồng.

Tạm hòan thuế GTGT đầu vào đ/v hàng xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngy 11/12/2008 của Chính phủ.

a)Đối tượng được tạm hoàn: DN có hàng hóa thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu, trừ các trường hợp:

-Theo qui định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có qui định phải kiểm tra trước khi hoàn thuế;

- DN đề nghị hoàn thuế lần đầu, trừ DN sản xuất, gia công hàng xuất khẩu có cơ sở sản xuất tại địa phương nơi hoàn thuế được tạm hoàn thuế GTGT;

-DN đã có hành vi trốn thuế, gian lận về thuế trong thời hạn 2 năm tính từ thời điểm đề nghị hòan thuế trở về trước;

- DN sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, khi thực hiện quyết toán thuế tại thời điểm sáp nhập, hợp nhất …có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa;

- Hết thời hạn theo văn bản yêu cầu của cơ quan thuế nhưng DN không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế hoặc không chứng minh được số thuế khai là đúng.

b)Thuế GTGT được tạm hoàn

+ Số thuế GTGT được tạm hoàn đ/v hàng hóa thực xuất khẩu, chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng bằng 90% số thuế GTGT đầu vào được hoàn theo hồ sơ đề nghị.

+ Trường hợp xuất khẩu trả chậm (hợp đồng ghi rõ phương thức thanh toán chậm trả, thời hạn chậm trả), chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hoàn toàn bộ số thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn tại Điểm 1.3 (c.3) Mục III, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008.

2. Thời gian giải quyết hoàn thuế

+ Đ/v trường hợp tạm hoàn thuế 90%: tối đa không quá 7 ngày làm việc, đ/v số thuế GTGT hoàn tiếp 10% thì được giải quyết không quá 4 ngày làm việc (khi DN có đủ chứng từ).

+ Đ/v hoàn thuế thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau: thời hạn giải quyết không quá 8 ngày làm việc.

+ Đ/v hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau: trong vòng 5 ngày làm việc, cơ quan thuế phải tổ chức kiểm tra. Tổng thời gian kiểm tra, xác minh và ra quyết định hoàn thuế không quá 30 ngày làm việc.

Ngày hiệu lực: Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng đ/v hồ sơ hoàn thuế từ ngày 1/1/2009.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu buộc phải tiêu hủy không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế GTGT.

Công văn số 121/TCHQ-KTTT ngày 8/1/2009 của Tổng cục Hải quan v/v xử lý thuế đ/v hng nhập khẩu buộc phải tiu hủy.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn nằm trong sự giám sát, quản lý của cơ quan hải quan, đã mở tờ khai hải quan nhưng khi cơ quan hải quan kiểm tra cho thông quan phát hiện hàng hóa có vi phạm buộc phải tiêu hủy và đã tiêu hủy không phải nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu và không chịu thuế GTGT.

Ø HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HOÀN THUẾ

 
 
 
 

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn biết webbsite qua kênh nào dưới đây ?

Các kết quả

Liên Hệ