luatdoanhnghiep.vn

 
 
Vị trí truy cập: Giải Thể Doanh Nghiệp Giải Thể VPĐD - ĐĐKD
 
 

 
 
 
 

Dịch vụ Tư vấn Giải thể Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Dịch vụ tư vấn Văn phòng đại diện, địa đểm kinh doanh

L.D.N

được chuyên môn hoá với quy trình tư vấn và hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý cho Quý khách hàng.

 

Các nội dung và công việc L.D.N cam kết thực hiện:

I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về Văn phòng đại diện, địa đểm kinh doanh:

1. Quyết định giải thể Văn phòng đại diện, địa đểm kinh doanh;
2. Trách nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sau giải thể;
3. Các nội dung khác có liên quan;

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ giải thể Văn phòng đại diện, địa đểm kinh doanh:

1. Quyết định Giải thể VP đại diện, địa đểm kinh doanh
2. Thông báo về việc Giải thể VP đại diện, địa đểm kinh doanh
3. Biên bản họp về việc Giải thể VP đại diện, địa đểm kinh doanh
4. Giấy ủy quyền
5. Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Đại diện thực hiện các thủ tục tại Sở KH & ĐT

 

1. Soạn và nộp hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh;

2. Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Doanh nghiệp

3. Nhận biên bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

V. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

 

1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
2. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
3. Tư vẫn miễn phí thủ tục sau giải thể;

 
 
 
 

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn biết webbsite qua kênh nào dưới đây ?

Các kết quả

Liên Hệ