luatdoanhnghiep.vn

 
 
Vị trí truy cập: Lạo Động -Bảo Hiểm Đăng Ký Lao Động Cho Người NN Tại VN
 
 

 
 
 
 

Dịch vụ đăng ký lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

Doanh Nghiệp Việt được thành lập với mục tiêu trở thành công ty chuyên về tư vấn các thủ tục hành chính, kế toán – thuế đứng hàng đầu tại TP HCM. Với ý tưởng và sự quyết tâm của Nhà Đầu tư, kết hợp với dịch vụ tư vấn của công ty chúng tôi, mọi nhu cầu sẽ được thực hiện hoàn thành, nhanh chóng và hiệu quả . Chúng tôi luôn ưu tiên tìm kiếm những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn pháp lý tốt nhất cho khách hàng. Với một đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý kinh nghiệm, tận tâm với công việc đã hình thành nên một hệ thống tư vấn luật chất lượng. Với nền tảng như vậy, chúng tôi tin tưởng sẽ đưa ra các giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng của mình

Theo khoản 1, Điều 9 Nghị định 34/2008/NĐ-CP, ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới ba tháng;
b) Người nước ngoài là thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên;
c) Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên;
d) Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
đ) Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;
e) Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: Những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên ba tháng thì hết ba tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này;
g) Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật”.

I. L.D.N tư vấn các quy định của Pháp luật:

1. Tư vấn về quyền hạn và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động sau khi đăng ký lao động.
2. Tham khảo và tư vấn về tình hình hiện tại của doanh nghiệp
3. Lựa chọn phương án tốt nhất để không phải mất nhiều thời gian cho người lao động và người sử dụng lao động.
4. Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

II. Các giấy tờ cần thiết khi Đăng ký lao động:

A. Cấp mới Giấy phép lao động :

1. Đối với người NN vào VN theo hình thức di chuyển nội bộ DN:

a. Văn bản đề nghị cấp phép

b. Văn bản của DN nước ngoài cử người NN sang làm việc tại DN VN

c. Bản lý lịch tự thuật của người NN.

d. Lý lịch tư pháp của người NN do cơ quan có thẩm quyền nơi người NN cư trú, Sở tư pháp (trường hợp người NN đã cư trú tại VN 06 tháng)

e. Giấy chứng nhận sức khỏe.

f. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận kinh nghiệm.

g. 03 ảnh.

h. Giấy phép đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

2. Đối với người NN tuyển dụng theo hợp đồng lao động:

a. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động

b. Bản sao hóa đơn hóa đơn đăng báo tuyển dụng.

c. Văn bản đề nghị cấp phép.

d. Văn bản của DN nước ngoài cử người NN sang làm việc tại DN VN

e. Bản lý lịch tự thuật của người NN.

f. Lý lịch tư pháp của người NN do cơ quan có thẩm quyền nơi người NN cư trú, Sở tư pháp (trường hợp người NN đã cư trú tại VN 06 tháng)

g. Giấy chứng nhận sức khỏe.

h. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận kinh nghiệm.

i. 03 ảnh.

j. Giấy phép đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

3. Đối với người NN vào VN làm việc để thực hiện HĐ, hoặc cung cấp dịch vụ theo HĐ:

a. Hợp đồng ký kết giữa đối tác VN và phía nước ngoài (phải nêu rõ nhân thân người NN, thời gian làm việc tại VN)

b. Văn bản đề nghị cấp phép.

c. Văn bản của DN nước ngoài cử người NN sang làm việc tại DN VN

d. Bản lý lịch tự thuật của người NN.

e. Lý lịch tư pháp của người NN do cơ quan có thẩm quyền nơi người NN cư trú, Sở tư pháp (trường hợp người NN đã cư trú tại VN 06 tháng)

f. Giấy chứng nhận sức khỏe.

g. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận kinh nghiệm.

h. 03 ảnh.

i. Giấy phép đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

4. Đối với người NN đại diện cho tổ chức phi chính phủ NN được phép hoạt động theo PL VN:

a. Bản sao Giấy CN tổ chức phi CPNN được phép hoạt động theo PLVN

b. VB của tổ chức NN cử người NN làm đại diện.

c. Văn bản đề nghị cấp phép.

d. Văn bản của DN nước ngoài cử người NN sang làm việc tại DN VN

e. Bản lý lịch tự thuật của người NN.

f. Lý lịch tư pháp của người NN do cơ quan có thẩm quyền nơi người NN cư trú, Sở tư pháp (trường hợp người NN đã cư trú tại VN 06 tháng)

g. Giấy chứng nhận sức khỏe.

h. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận kinh nghiệm.

i. 03 ảnh.

j. Giấy phép đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

5. Đối với người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam và đã có Giấy phép lao động muốn cấp mới thêm Giấy phép lao động :

a. Văn bản đề nghị cấp giấy phép LĐ;

b. Phiếu đăng ký dự tuyển;

c. Bản sao bằng TN hoặc giấy chứng nhận kinh nghiệm;

d. Bản sao giấy phép lao động còn hiệu lực;

B. Gia hạn Giấy phép lao động :

1. Đối với người NN vào VN theo hình thức di chuyển nội bộ DN:

a. Đơn đề nghị gia hạn.

b. Bản sao VB của DN NN cử người NN sang VN (nêu rõ thời gian gia hạn).

c. Bản chính GPL Đ đã được cấp

2. Đối với người NN tuyển dụng theo hợp đồng lao động:

a. Đơn đề nghị gia hạn.

b. Bản sao hợp đồng LĐ.

c. Bản chính GP LĐ đã được cấp.

3. Đối với người NN vào VN làm việc để thực hiện HĐ, hoặc cung cấp dịch vụ theo HĐ:

a. Đơn đề nghị gia hạn.

b. Bản sao H Đ giữa đối tác VN và NN.

c. Bản chính GP L Đ đã được cấp.

4. Đối với người NN đại diện cho tổ chức phi chính phủ NN được phép hoạt động theo PL VN:

a. Đơn đề nghị gia hạn.

b. Bản sap Giấy CN tổ chức phi chính phủ được phép hoạt động theo quy định của PL VN

c. Bản chính GP L Đ đã được cấp.

C. Cấp lại Giấy phép lao động (do mất GPLĐ, thay đổi hộ chiếu, bị hỏng):

a. Đơn đề nghị gia hạn.

b. VB đề nghị cấp lại của người sử dụng lao động, đối tác VN hoặc đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài

c. Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng, mất (phải có văn bản giải trình).

d. 03 ảnh

 

III. Đại diện thực hiện các thủ tục :

1. Nộp hồ sơ cấp Giấy phép lao động.
2. Theo dõi và xử lý kịp thời những yêu cầu của Sở Lao động trong suốt quá trình cấp Giấy phép lao động.
3. Nhận Giấy phép lao động .

IV. Cam kết sau khi hoàn tất hồ sơ :

1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian cấp Giấy phép lao động.
2. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
3. Hướng dẫn các thủ tục sau khi nhận Giấy phép lao động
4. Tư vấn miễn phí về các qui định về Giấy phép lao động sau khi hoàn tất .

Đội ngũ lãnh đạo và tập thể nhân viên L.D.N kính chúc quý khách an khang - thịnh vượng và rất mong được hợp tác nhiều hơn với quý khách hàng nhằm mục đích cùng nhau phát triển.

Ø HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THAM KHẢO

Ø GIẤY TỜ BỔ SUNG CẤP MỚI GPLĐ

Ø GIẤY TỜ BỔ SUNG GIA HẠN GPLĐ

Ø NGHỊ ĐỊNH 34/2008/NĐ-CP VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG & QUẢN LÝ NGƯỜI NN LÀM VIỆC TẠI VN

 

 
 
 
 

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn biết webbsite qua kênh nào dưới đây ?

Các kết quả

Liên Hệ