luatdoanhnghiep.vn

 
 
Vị trí truy cập: Thành lập doanh nghiệp Thành Lập Doanh Nghiệp Trong Nước Thành Lập Công Ty TNHH 1 Thành Viên
 
 

 
 
 
 

Dịch vụ Tư vấn thành lập Công ty TNHH một Thành viên

Dịch vụ Tư vấn thành lập Công ty TNHH một Thành viên

Cty Doanh Nghiệp Việt cung cấp các dịch vụ Tư vấn thành lập Doanh nghiệp uy tín, chất lượng nhất và trong thời gian nhanh nhất.
 

I. Tư vấn các quy định của Pháp luật
 1. Tư vấn lựa chọn mô hình và Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp;
 2. Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập Doanh nghiệp;
 3. Tư vấn các điều kiện thành lập và quản lý Doanh nghiệp;  
 4. Tư vấn lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực hoạt động Kinh doanh;
 5. Tư vấn về nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước;
 6. Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
II. Trình tự Đăng ký kinh doanh
 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 2. Soạn thảo Dự thảo Điều lệ Công ty
 3. Giấy ủy quyền
 4. Các giấy tờ khác có liên quan. 
III. Đại diện thực hiện các thủ tục
 1. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 4. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu;
 5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Doanh nghiệp;
IV. Cam kết sau thành lập
 1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thành lập Doanh nghiệp;
 2. Soạn thảo Điều lệ cho Doanh nghiệp;
 3. Soạn thảo các Quyết định bổ nhiệm chức vụ trong Doanh nghiệp;
 4. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 5. Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;
 6. Hướng dẫn các thủ tục kê khai thuế và mua Hóa đơn;
 7. Tư vấn miễn phí sau khi thành lập

 

 
 
 
 

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn biết webbsite qua kênh nào dưới đây ?

Các kết quả

Liên Hệ