luatdoanhnghiep.vn

 
 
Vị trí truy cập: Thay Đổi Nội Dung ĐKKD Dịch Vụ Hợp Nhất Công Ty
 
 

 
 
 
 

Dịch vụ Hợp nhất Công ty

Là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, dịch vụ tư vấn hợp nhất Cty Doanh Nghiệp Việt sẽ đem đến sự hài lòng cho quý vị.

 

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp nhất công ty:

 

Các nội dung chúng tôi tư vấn:

 

-          Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhấthợp nhất công ty;

-          Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;;

-          Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhấthợp nhất;

-          Tư vấn phương án sử dụng lao động;

-          Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhấthợp nhất;

-          Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;

-          Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất;

-          Các nội dung khác có liên quan.

 

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

 

-          Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất;

-          Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty bị hợp nhất;

-          Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

-          Danh sách thành viên/cổ đông;

-          Điều lệ công ty;

-          Các tài liệu cần thiết khác.

 

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 

-          Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

-          Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

-          Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế  tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của DN cùng nhân viên Công ty Doanh Nghiệp Việt ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

-          Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

-          Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của DN cùng nhân viên Công ty Doanh Nghiệp Việt để ký nhận Dấu);

 

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập công ty:

 

-          Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;

-          Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;;

-          Hướng dẫn các thủ tục có liên quan.

-          Tư vấn miễn phí sau thành lập.

 
 
 
 

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn biết webbsite qua kênh nào dưới đây ?

Các kết quả

Liên Hệ