luatdoanhnghiep.vn

 
 
Vị trí truy cập: Thay Đổi Nội Dung ĐKKD Thay Đổi Thành Viên Hợp Danh
 
 

 
 
 
 

Dịch vụ Tư vấn thay đổi Thành viên Hợp danh

Công ty Hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên Hợp danh hoặc chấm dứt tư cách thành viên Hợp danh. Trong trường hợp này Công ty Hợp danh phải thông báo về việc thay đổi trên tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Là Công ty hoạt động lâu năm trong lĩnh vực Tư vấn Doanh nghiệp – Doanh Nghiệp Việt cam kết sẽ làm hài lòng Quý Khách hàng với dịch vụ Tư vấn và thực hiện nội dung công việc trên


I. Công ty Doanh Nghiệp Việt tư vấn các quy định của pháp luật

 1. Tư vấn các trường hợp chấm dứt tư cách Thành viên Hợp danh và tiếp nhận Thành viên Hợp danh mới;
 2. Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của các Thành viên;
 3. Tư vấn về việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan;
 4. Tư vấn về cách thức và tiến trình thực hiện;
 5. Các nội dung khác liên quan.

II. Hoàn thiện Hồ sơ thay đổi

 1. Quyết định về việc thay đổi
 2. Biên bản họp về việc thay đổi
 3. Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh
 4. Giấy ủy quyền
 5. Các giấy tờ khác có liên quan.

III. Đại diện thực hiện các thủ tục

 1. Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh;
 2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
 3. Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
 4. Nộp thông báo thay đổi tại cơ quan Thuế;

IV. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ

 1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thay đổi ĐKKD;
 2. Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
 3. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 4. Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;
 5. Tư vẫn miễn phí sau khi thay đổi;
 
 
 
 

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn biết webbsite qua kênh nào dưới đây ?

Các kết quả

Liên Hệ